【2009 Exhibition】YUKAIHANDS@Shinjyuku Ganka Garo (Tokyo, Japan)

Exhibition

◆Hello, we are YUKAIHANDS.

Show Runs: November 14, 2009~ November 24, 2009
Where: Shinjyuku Ganka Garo (Tokyo, Japan)